Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 27
im. gen. Elżbiety Zawackiej

ul. Turystyczna 19
87-100 Toruń
tel. (056) 648-69-29
e-mail: sp_27@interia.pl

Dyrektor Szkoły

mgr Anna Czarnowska