Blog

Wyniki konkursu

Poniżej przedstawiamy wyniki konkursy Tydzień Erasmus+

wyniki konkursu

Advertisements

Tydzień Erasmus+

Uwaga Uczniowie wszystkich klas!

Ogłaszamy Tydzień Erasmus+, który odbędzie się w naszej szkole

w dniach 4 – 8 grudnia 2017 r.

 

Będzie to czas, w którym postaramy się bliżej poznać kraje uczestniczące w projekcie Erasmus+: Bułgarię, Litwę, Portugalię, Słowację, Włochy. Od 27 listopada 2017 r. uczniowie poszczególnych klas wraz z wychowawcami będą przygotowywać w swoich salach prezentację wybranego państwa. Możecie przedstawić, np. flagę, stroje, potrawy, mapę, słówka, zwyczaje świąteczne, kolory, tańce, legendy… związane z danym państwem. A może jeszcze coś innego – na pewno Wasza pomysłowość nie zna granic! Niech sale lekcyjne zabiorą nas w kilkudniową podróż po Europie.

Już w najbliższy piątek 24 listopada zapraszamy po trzech przedstawicieli klas III-VII do gabinetu Pani Dyrektor, gdzie wylosujecie kraj, który będzie przez Was prezentowany. Oczywiście, w projekcie ERASMUS+ uczestniczy również Polska – proponujemy, aby nasz kraj został przedstawiony przez uczniów klasy I i II.

Tydzień Erasmus+ ma formę konkursu. Specjalnie powołana komisja oceni, która klasa najciekawiej zaprezentowała wylosowane państwo. Dla zwycięskiej klasy czekają atrakcyjne nagrody!

 

Życzymy miłej i twórczej zabawy! Powodzenia!

 

Ogłaszamy konkurs na wykonanie logo naszego projektu „Let’s MYTH together”

Logo powinno:

• zawierać nazwę programu ERASMUS +
• zawierać nazwę projektu “Let’s MYTH together”
• nawiązywać do tematyki projektu
• nawiązywać do państw partnerskich

Logo można wykonać w formie tradycyjnej (technika dowolna)
lub elektronicznej i złożyć w sekretariacie szkoły
Termin wykonania logo: do 15 grudnia 2017r.

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO PROJEKTU ERASMUS+

Przedmiot konkursu

 1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie logo projektu ERASMUS+ „Let’s MYTH together”
 2. Prace konkursowe powinny uwzględniać:
  • tematykę projektu
  • symbol ERASMUS +
  • flagi krajów partnerskich
 3. Logo będzie miało zastosowanie dla celów promocyjnych projektu ERASMUS+ oraz będzie umieszczane na materiałach promocyjnych i informacyjnych.

Zasady konkursu:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej Nr 27 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest stworzenie logo projektu techniką tradycyjną (technika dowolna) lub komputerową (graficzny program komputerowy).
 3. Praca powinna być wykonana w formacie A4 (wersja papierowa) i w wersji elektronicznej. Znak logo należy przedstawić w polu 15x15cm.
 4. Wszyscy chętni proszeni są o składanie prac w sekretariacie do dnia 15 grudnia br.
 5. Oceny dokona jury składające się z nauczyciela informatyki, plastyki oraz dyrektora
  i koordynatora projektu do 22.12. 2017.
 6. Kryteria brane pod uwagę podczas oceny prac to:
  • spełnienie wymogów określonych regulaminem
  • tematyka logo związana z projektem
  • kreatywność, oryginalność
  • estetyka
  • walory użytkowe projektu
 7. Autor zwycięskiego logo otrzyma nagrodę rzeczową, a pozostali nagrodę pocieszenia. Ponadto zwycięska praca weźmie udział w międzynarodowym głosowaniu szkół europejskich biorących udział w projekcie.
 8. Ostateczny wybór zwycięskiego logo projektu nastąpi podczas pierwszej wyjazdowej wizyty uczniów na Słowacji, w marcu 2018 r.
 9. Wyłonione w drodze konkursu logo staje się własnością Organizatora, który może je w dowolny sposób wykorzystywać dla celów promocyjnych projektu.
 10. Prace nie spełniające wymagań, o których mowa w niniejszym regulaminie lub dostarczone po wyznaczonym terminie, nie będą podlegały ocenie przez Komisję Konkursową.
 11. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

ZAPRASZAMY

Spotkanie koła Erasmus+

Pierwsze spotkanie koła Erasmus+ odbędzie się już w najbliższą środę, tj. 15 listopada 2017 r. o godz. 14.00. W związku z tym mamy do Was prośbę, Drodzy Uczniowie. Jeśli znacie jakąś ciekawą legendę związaną z naszym najbliższym regionem (np. z Toruniem, Kaszczorkiem, województwem), przygotujcie ją na pierwsze zajęcia. Postaramy się wspólnie wybrać legendę, którą zaprezentujemy w czasie wyjazdowego spotkania szkół partnerskich na Słowacji w lutym/marcu 2018 roku. Na naszych cotygodniowych zebraniach koła Erasmus+ będziemy między innymi przygotowywać prezentację wybranej przez nas legendy w różnorodnych formach – np. teatralnej, plastycznej, filmowej, dziennikarskiej, itp. Na pewno macie mnóstwo pomysłów! Liczymy na Waszą aktywność i zaangażowanie. A więc „Let’s MYTH together”.

Erasmus + w toku – co nieco o pierwszym spotkaniu partnerskich szkół

W dniach 31.10 – 04.11.2017  uczestniczyliśmy w spotkaniu projektowym „poMITologizujmy razem” w Mikrevo. Bułgarska szkoła partnerska przyjęła na spotkaniu koordynatorów i dyrektorów szkół z Litwy, Słowacji, Portugalii, Włoch i nas. Pełni pozytywnej energii, otwarci i radośni Bułgarzy otoczyli nas opieką i fantastycznie zorganizowali spotkanie, na którym każdy zaprezentował system szkolny państwa, swoje miasto i szkołę. Mieliśmy także okazję wysłuchać prezentacji gospodarzy na temat „Moje miejsce w Europie”. W trakcie prac nad dokumentacją projektową zapoznaliśmy się z działaniami dotychczas zrealizowanymi przez szkoły oraz podjęliśmy decyzje w sprawie następnych spotkań na Słowacji i Litwie oraz formach ewaluacji projektu. Prowadziliśmy żywe dyskusje na temat naszego projektu oraz sympatyczne rozmowy kuluarowe. Gospodarze ukazali bogactwo naturalne okolic szkoły oraz niesamowite bułgarskie tradycje. Z dużym zainteresowaniem obejrzeliśmy specjalnie dla nas przygotowane występy uczniów oraz budynek szkoły. To niezwykle miłe, że mogliśmy poczuć się tak wyjątkowo, a jednocześnie tak swojsko w innym miejscu na mapie Europy.

Erasmus + a few facts about our first Transnational Project Meeting

From 31 October to 4 November we participated in  the Transnational Project Meeting „Let’s MYTH together” in Mikrevo. Bulgarian school  received  coordinators  and head teachers of the  schools from Lithuania, Slovakia, Portugal, Italy and Poland. Full of positive energy Bulgarians , by nature very hospitable, open and cheerful took care of us and perfectly organized our meeting, during which  educational systems, hometowns and schools of  countries were presented. There was a presentation by the host school „My place in Europe”. During our workshops and working with papers we were informed of the undertaken actions by all partner schools and decisions have been taken on our next meetings in Slovakia and Lithuania and also on the forms of evaluation.  We had vibrant debates concerning our project and friendly unofficial talks. Our host showed us natual beauty of the surroundings and amazing  bulgarian folk traditions. With great interest we could  watch performances of pupils  specially prepared for us  and the school building. It is extremely good  that they made us feel so special  and at the same time we felt at home in different place on the Eurpean map.

“poMITologizujmy razem”

Szanowni Państwo,
wróciliśmy z pierwszego spotkania projektu Erasmus+ “poMITologizujmy razem”. Spotkanie z partnerami projektu (Litwa, Słowacja, Włochy, Portugalia,Bułgaria) odbyło się w szkole w Mikrewie (Bułgaria). Na spotkaniu określone zostały szczegółowe cele projektowe.

Pozdrawiamy:

dyrektor – A.Czarnowska
koordynator projektu – D.Mazurowski