Blog

Tydzień Erasmus+

Uwaga Uczniowie wszystkich klas!

Ogłaszamy Tydzień Erasmus+, który odbędzie się w naszej szkole

w dniach 4 – 8 grudnia 2017 r.

 

Będzie to czas, w którym postaramy się bliżej poznać kraje uczestniczące w projekcie Erasmus+: Bułgarię, Litwę, Portugalię, Słowację, Włochy. Od 27 listopada 2017 r. uczniowie poszczególnych klas wraz z wychowawcami będą przygotowywać w swoich salach prezentację wybranego państwa. Możecie przedstawić, np. flagę, stroje, potrawy, mapę, słówka, zwyczaje świąteczne, kolory, tańce, legendy… związane z danym państwem. A może jeszcze coś innego – na pewno Wasza pomysłowość nie zna granic! Niech sale lekcyjne zabiorą nas w kilkudniową podróż po Europie.

Już w najbliższy piątek 24 listopada zapraszamy po trzech przedstawicieli klas III-VII do gabinetu Pani Dyrektor, gdzie wylosujecie kraj, który będzie przez Was prezentowany. Oczywiście, w projekcie ERASMUS+ uczestniczy również Polska – proponujemy, aby nasz kraj został przedstawiony przez uczniów klasy I i II.

Tydzień Erasmus+ ma formę konkursu. Specjalnie powołana komisja oceni, która klasa najciekawiej zaprezentowała wylosowane państwo. Dla zwycięskiej klasy czekają atrakcyjne nagrody!

 

Życzymy miłej i twórczej zabawy! Powodzenia!

 

Ogłaszamy konkurs na wykonanie logo naszego projektu „Let’s MYTH together”

Logo powinno:

• zawierać nazwę programu ERASMUS +
• zawierać nazwę projektu “Let’s MYTH together”
• nawiązywać do tematyki projektu
• nawiązywać do państw partnerskich

Logo można wykonać w formie tradycyjnej (technika dowolna)
lub elektronicznej i złożyć w sekretariacie szkoły
Termin wykonania logo: do 15 grudnia 2017r.

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO PROJEKTU ERASMUS+

Przedmiot konkursu

 1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie logo projektu ERASMUS+ „Let’s MYTH together”
 2. Prace konkursowe powinny uwzględniać:
  • tematykę projektu
  • symbol ERASMUS +
  • flagi krajów partnerskich
 3. Logo będzie miało zastosowanie dla celów promocyjnych projektu ERASMUS+ oraz będzie umieszczane na materiałach promocyjnych i informacyjnych.

Zasady konkursu:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej Nr 27 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest stworzenie logo projektu techniką tradycyjną (technika dowolna) lub komputerową (graficzny program komputerowy).
 3. Praca powinna być wykonana w formacie A4 (wersja papierowa) i w wersji elektronicznej. Znak logo należy przedstawić w polu 15x15cm.
 4. Wszyscy chętni proszeni są o składanie prac w sekretariacie do dnia 15 grudnia br.
 5. Oceny dokona jury składające się z nauczyciela informatyki, plastyki oraz dyrektora
  i koordynatora projektu do 22.12. 2017.
 6. Kryteria brane pod uwagę podczas oceny prac to:
  • spełnienie wymogów określonych regulaminem
  • tematyka logo związana z projektem
  • kreatywność, oryginalność
  • estetyka
  • walory użytkowe projektu
 7. Autor zwycięskiego logo otrzyma nagrodę rzeczową, a pozostali nagrodę pocieszenia. Ponadto zwycięska praca weźmie udział w międzynarodowym głosowaniu szkół europejskich biorących udział w projekcie.
 8. Ostateczny wybór zwycięskiego logo projektu nastąpi podczas pierwszej wyjazdowej wizyty uczniów na Słowacji, w marcu 2018 r.
 9. Wyłonione w drodze konkursu logo staje się własnością Organizatora, który może je w dowolny sposób wykorzystywać dla celów promocyjnych projektu.
 10. Prace nie spełniające wymagań, o których mowa w niniejszym regulaminie lub dostarczone po wyznaczonym terminie, nie będą podlegały ocenie przez Komisję Konkursową.
 11. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

ZAPRASZAMY

Spotkanie koła Erasmus+

Pierwsze spotkanie koła Erasmus+ odbędzie się już w najbliższą środę, tj. 15 listopada 2017 r. o godz. 14.00. W związku z tym mamy do Was prośbę, Drodzy Uczniowie. Jeśli znacie jakąś ciekawą legendę związaną z naszym najbliższym regionem (np. z Toruniem, Kaszczorkiem, województwem), przygotujcie ją na pierwsze zajęcia. Postaramy się wspólnie wybrać legendę, którą zaprezentujemy w czasie wyjazdowego spotkania szkół partnerskich na Słowacji w lutym/marcu 2018 roku. Na naszych cotygodniowych zebraniach koła Erasmus+ będziemy między innymi przygotowywać prezentację wybranej przez nas legendy w różnorodnych formach – np. teatralnej, plastycznej, filmowej, dziennikarskiej, itp. Na pewno macie mnóstwo pomysłów! Liczymy na Waszą aktywność i zaangażowanie. A więc „Let’s MYTH together”.