Erasmus + w toku – co nieco o pierwszym spotkaniu partnerskich szkół

W dniach 31.10 – 04.11.2017  uczestniczyliśmy w spotkaniu projektowym „poMITologizujmy razem” w Mikrevo. Bułgarska szkoła partnerska przyjęła na spotkaniu koordynatorów i dyrektorów szkół z Litwy, Słowacji, Portugalii, Włoch i nas. Pełni pozytywnej energii, otwarci i radośni Bułgarzy otoczyli nas opieką i fantastycznie zorganizowali spotkanie, na którym każdy zaprezentował system szkolny państwa, swoje miasto i szkołę. Mieliśmy także okazję wysłuchać prezentacji gospodarzy na temat „Moje miejsce w Europie”. W trakcie prac nad dokumentacją projektową zapoznaliśmy się z działaniami dotychczas zrealizowanymi przez szkoły oraz podjęliśmy decyzje w sprawie następnych spotkań na Słowacji i Litwie oraz formach ewaluacji projektu. Prowadziliśmy żywe dyskusje na temat naszego projektu oraz sympatyczne rozmowy kuluarowe. Gospodarze ukazali bogactwo naturalne okolic szkoły oraz niesamowite bułgarskie tradycje. Z dużym zainteresowaniem obejrzeliśmy specjalnie dla nas przygotowane występy uczniów oraz budynek szkoły. To niezwykle miłe, że mogliśmy poczuć się tak wyjątkowo, a jednocześnie tak swojsko w innym miejscu na mapie Europy.

Erasmus + a few facts about our first Transnational Project Meeting

From 31 October to 4 November we participated in  the Transnational Project Meeting „Let’s MYTH together” in Mikrevo. Bulgarian school  received  coordinators  and head teachers of the  schools from Lithuania, Slovakia, Portugal, Italy and Poland. Full of positive energy Bulgarians , by nature very hospitable, open and cheerful took care of us and perfectly organized our meeting, during which  educational systems, hometowns and schools of  countries were presented. There was a presentation by the host school „My place in Europe”. During our workshops and working with papers we were informed of the undertaken actions by all partner schools and decisions have been taken on our next meetings in Slovakia and Lithuania and also on the forms of evaluation.  We had vibrant debates concerning our project and friendly unofficial talks. Our host showed us natual beauty of the surroundings and amazing  bulgarian folk traditions. With great interest we could  watch performances of pupils  specially prepared for us  and the school building. It is extremely good  that they made us feel so special  and at the same time we felt at home in different place on the Eurpean map.

Advertisements