Home

Tytuł Projektu “Let’s MYTH together” – Mity i Legendy w Europie

Szkoły partnerskie (kraj, miejscowość, strona internetowa)
1. Włochy, Catania, sgboscoct.gov.it
2. Litwa, Mazeikiai, venta.mazeikiai.lm.lt
3. Portugalia, Guimarães, santossimoes.edu.pt
4. Bułgaria, Mikrevo, sou-mikrevo.eu
5. Słowacja, Spišská Nová Ves, zsnmsnv.edupage.org
6. Polska, Toruń, sp27.pl

Celem naszego Projektu jest jednocześnie zachowanie i upowszechnianie naszego dziedzictwa kulturowego w Europie, jak również poznawanie przeszłości innych krajów rozwijając przy tym wiedzę i wzajemną tolerancję, poszerzając nasze horyzonty przez twórcze i innowacyjne wspólne działania uczniów, ich rodzin, nauczycieli i wszystkich zaangażowanych w Projekcie.

====================================================================

Our project is aimed to save our cultural heritage , spread it around Europe and on the other hand, learn about the past of other countries gaining knowledge, tolerance and broadening horizons in innovative and creative ways.